In English l Suomeksi

SuccessFamilies

Taustaa

Suomessa on noin miljoona omakotitaloa, joiden korjaamiseen sijoitetaan vuosittain noin miljardi euroa. Omakotitalojen korjausrakentaminen tarjoaa paitsi merkittävää liiketoimintapotentiaalia, myös hyvät mahdollisuudet energiansäästöön ja tätä kautta keinon ilmastonmuutoksen torjumiseen. Asiakkaan kannalta tarjonta on toistaiseksi sekavaa ja rahoituskanavien löytäminen vaikeaa.

Korjausrakentaminen muodostaa huomattavan osan Suomen rakennusalan liiketoiminnasta. Olemassa olevien rakennusten energiakorjauksissa on laaja potentiaali kustannustehokkaaseen energiansäästöön. Pohjoismaissa asuinrakennukset kuluttavat 70 % rakennuksissa kulutetusta energiasta. Tästä kulutuksesta 50 % muodostuu omakotitaloista. Olemassa olevien rakennusten energiankulutusta voidaan vähentää parantamalla rakenteiden lämmöneristystä ja ilmantiiveyttä, tehostamalla lämmön talteenottoa sekä käyttämällä energiatehokkaita lämmitysjärjestelmiä ja sähkölaitteita. Omakotitalojen korjauspalveluista ja palveluiden liiketoimintakonsepteista on suuri puute.